Welkom bij PLUO

Bij PLUO staan we klaar om mensen te begeleiden die durven dromen van ontmoetingsruimtes waarin ervaringen centraal staan.

Wij stellen onze knowhow, collectieve intelligentie en energie te uwer beschikking, zodat we samen ruimtes kunnen creëren die mensen samenbrengen en u helpen uw doelstellingen te bereiken.

Wij willen de partners zijn van mensen die durven ondernemen, die een hechtere band, meer creativiteit, duurzaamheid en betekenis in hun projecten willen brengen. Omdat we ervan overtuigd zijn dat de reis even belangrijk is als de bestemming, willen wij samen met u durven, zodat we samen kunnen groeien.

Een unieke organisatie ten dienste van uw projecten

Omdat we enkele jaren geleden een verlangen ervaarden naar meer autonomie, verantwoordelijkheid en een sterkere onderlinge band, hebben we beslist om de stap te zetten naar een andere vorm van bestuur voor ons bedrijf, met name een collaboratief model.

DSC07956 Avec accentuation Bruit

Een unieke organisatie ten dienste van uw projecten. Omdat we enkele jaren geleden een verlangen ervaarden naar meer autonomie, verantwoordelijkheid en een sterkere onderlinge band, hebben we beslist om de stap te zetten naar een andere vorm van bestuur voor ons bedrijf, met name een collaboratief model.

Wij zijn ervan overtuigd dat de meest innoverende ideeën samen gecreëerd en verbeterd worden, op basis van collectieve intelligentie. Deze filosofie ligt ook ten grondslag van onze relatie met onze klanten en van de manier waarop wij onze projecten beheren.

Onze klanten zijn echte partners. Wij willen naar u luisteren en ideeën uitwisselen. Uw dromen inspireren ons en wij stellen dan ook alles in het werk om ze te realiseren, hoe gedurfd ze ook mogen zijn.

Met deze richtlijn in het achterhoofd maken wij van uw verbeeldingswereld een specifieke omgeving die ontmoetingen stimuleert en een emotionele weerklank heeft, zodat u uw doelstellingen kan bereiken.

image_slider

  • DSC0738ok8
  • DSC07005 Avec accentuation Bruit

Trots op ons vakmanschap

PLUO, dat zijn 70 talenten en ook nog eens zoveel teamleden met een passie voor hun beroep.

Wij delen al onze knowhow, of we nu aan het ontwerp of in onze werkplaatsen werken, om uw meest ambitieuze projecten van het begin tot het einde werkelijkheid te maken.

Wij combineren een digitaal ontwerp en een digitale productie met ambachtelijk werk zodat al onze verwezenlijkingen authentiek en uniek zijn. Wij zijn er trots op dat we een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de knowhow rond de productie van meubels in België.

We zijn overtuigd dat we wendbare, solidaire en goed presterende teams vormen dankzij onze kwaliteiten als mens.

DSC06628 Avec accentuation Bruit

PLUO, een bedrijf met een missie 

Bij PLUO kijken we veel verder dan winstgevendheid alleen. Wij willen uitblinken door sterke banden te smeden met onze teamleden, partners en de gemeenschappen waartoe we behoren. 

Wij erkennen de negatieve impact van een aantal van onze activiteiten op het milieu en zijn concrete engagementen aangegaan om ze te verminderen. Parallel daarmee blijven we innoveren om onze klanten advies te kunnen geven rond de ecologische uitdagingen die bij de realisatie van hun ruimtes komen kijken. 

Wij zijn ons bewust van de complexiteit van de ecologische transitie in ons beroep en benaderen dit met de nodige nederigheid. Dit heeft echter geen impact op onze wil om onze verantwoordelijkheid op te nemen en op ons niveau een rol te spelen, in samenwerking met onze klanten en partners.

Meer weten over onze ENGAGEMENTEN.